BİLGİ TOPLUMUNDA İNSAN NİTELİKLERİ

         Bilgi toplumunda yer alan bireylerden değişime ve gelişime açık olmaları beklenmektedir.Sürekli değişen dünyada bireyler ancak gelişim göstererek kendilerine yer edinebileceklerdir.Bireylerin bilgi ve becerileri yenilememesi, bilgi toplumunda tutunamayacaklarının göstergesi olmaktadır.
         İstenilen bilgiye erişme,onu kullanabilme ve bu bilgilerden yararlanılarak yeni bilgilerin üretilmesinin büyük önem kazandığı bilgi toplumunda, bireylerin ve toplumların beklentileride büyük ölçüde değişmiştir.Bilgi toplumunda iş dünyasından  öğretmenlere , yöneticilerden öğrencilere ve anne-babalara kadar her birimin  toplumda yer alan bireylerden beklentileri de sanayi toplumundaki beklentilerinden oldukça farklılaşmaktadır.Sanayi toplumunda iş dünyası öğretim kurumlarından makine gibi işleyip verilen görevi yerine getiren bireyler yetiştirmesini isterken,günümüzde alanında uzman olmaları ile birlikte ,yaşam boyu öğrenmeye açık ,yeni bilgiler üretebilen ve işbirliği içinde çalışabilen bireyleri yetiştirmesini beklemektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !